Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Αποστολή

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εφαρμόζει τη μεταναστευτική πολιτική του Κράτους, η οποία καθορίζεται κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών (φ/δι Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης). Στο πλαίσιο της αποστολής της, λειτουργεί βάσει της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας (Ο Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος – Κεφάλαιο 105, Ο Περί του Δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης και των Μελών των οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της Δημοκρατίας – Ν.7(1)/2007, Οι περί Προσφύγων Νόμοι (2000 – 2016) κ.α.), αλλά και των συναφών Ευρωπαϊκών Οδηγιών /Κανονισμών/Συστάσεων.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες