Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικά

Το Τμήμα Α΄, ως το καθ'ύλην αρμόδιο Τμήμα για διοικητικής φύσεως θέματα, θεωρείται ο πυρήνας της Αστυνομίας Κύπρου, ο οποίος αναντίρρητα προσδιορίζει την πολιτική και στρατηγική που θα εφαρμοστεί για τον εκάστοτε τομέα της αρμοδιότητας της Αστυνομίας, καθώς και συντελεί στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος. Η λειτουργία του Τμήματος, διέπεται από την Αστυνομική Διάταξη 1/10.

Επιγραμματικά, στο Τμήμα Α’ υπάγονται τα ακόλουθα Γραφεία:
 • Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Αρχηγό
 • Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Υπαρχηγό
 • Αρχείο
 • Αρχείο Επιχειρήσεων
 • Γραφείο Προσωπικού
 • Λογιστήριο
 • Γραφείο Οικήσεως και Ευημερίας
 • Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων
 • Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου
 • Γραφείο Τύπου
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 • Φιλαρμονική

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου