Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών

Η Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος της Εποπτικής Διεύθυνσης που απευθύνεται στους Λοχίες, των επιμορφωτικών προγραμμάτων για Αστυνομικούς, καθώς και του προγράμματος της Εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών και Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών. Διοργανώνει, επίσης, προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ), Τροχαίας και πολλά άλλα εξειδικευμένα προγράμματα.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες