Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Κλάδος Τροχαίας

Διευθ.: Λεωφ. Στροβόλου 1, Στρόβολος Τ.Κ. 1479

Τηλ. Επικοινωνίας: 22802020, 22802085

Φαξ.: 22802115

Στον Κλάδο Τροχαίας υπάγονται το Γραφείο Περιπολιών, το Τμήμα Διερεύνησης Τροχαίων Δυστυχημάτων, το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας, το Γραφείο Αστυνομικών εκθέσεων και ο Επαρχιακός Κλάδος Μεταφορών.

Εν συντομία, ο Κλάδος Τροχαίας έχει την ευθύνη για τη διενέργεια ελέγχων τροχαίας, τη διερεύνηση τροχαίων δυστυχημάτων, την διεξαγωγή διαλέξεων σε οργανωμένα σύνολα για την Οδική Ασφάλεια και την ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με θέματα τροχαίων δυστυχημάτων.

Το πολύμορφο έργο που επιτελεί ο Κλάδος - αν και χρειάζεται εκτενή ανάλυση – μπορεί να προσδιοριστεί συνοπτικά ως όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα μέλη του και στοχεύουν στην ομαλή και ασφαλή διακίνηση των πολιτών.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες