Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου


Αποστολή της Υπηρεσίας

Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως και Ελέγχου είναι:

1. Η διεξαγωγή, με ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικού ελέγχου των αστυνομικών τμημάτων, των Υπηρεσιών και των Σταθμών.

2. Η παρακολούθηση κατά πόσο η εκτέλεση των Αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα του Αρχηγού Αστυνομίας.

3. Η διενέργεια έκτακτου / αιφνιδιαστικού ελέγχου οπουδήποτε και οποτεδήποτε, για εξακρίβωση του βαθμού ετοιμότητας, επαγρύπνησης και επάρκειας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες