Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΑνακοινώσειςΑστυνομική Ανακοίνωση 2 - Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών - 20/09/2019
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο Αρ. 6(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία, ανατίθεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η οποία έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, Επιτυχών, σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, επί συνόλου 179 υποψηφίων που παρακάθισαν στην εν λόγω εξέταση, πέτυχαν 55, δηλαδή ποσοστό 30,73%.

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΣΟΣ

ΟΡΟΣ

1
242
80,50
64,75
91,00
81,00
79,31
2
58
81,50
64,33
79,00
79,00
75,96
3
59
91,00
68,00
61,00
83,00
75,75
4
44
86,00
60,00
78,00
78,50
75,63
5
25
86,50
64,75
73,00
72,00
74,06
6
232
90,00
55,00
85,00
65,00
73,75
7
141
46,50
72,50
91,00
84,00
73,50
8
126
78,50
58,75
93,00
63,50
73,44
9
1
46,50
77,00
79,75
90,00
73,31
10
122
54,50
75,50
82,00
81,00
73,25
11
23
90,00
67,00
54,50
79,00
72,63
12
4
87,50
57,75
62,50
81,00
72,19
13
241
83,00
56,50
72,50
76,00
72,00
14
21
57,50
66,00
74,50
89,00
71,75
15
264
59,00
68,00
76,00
76,00
69,75
16
240
78,00
67,75
54,00
79,00
69,69
17
2
46,00
58,50
81,50
91,50
69,38
18
197
78,50
55,58
76,25
66,00
69,08
19
137
64,50
59,33
76,50
73,00
68,33
20
27
67,50
53,00
77,00
74,00
67,88
21
127
51,00
64,50
75,00
79,00
67,38
22
133
79,50
54,75
63,50
70,50
67,06
23
208
57,00
50,25
84,00
74,00
66,31
24
196
65,50
52,00
66,75
79,50
65,94
25
31
75,00
63,17
53,00
69,00
65,04
26
256
43,50
64,67
79,00
72,50
64,92
27
29
69,50
58,50
52,25
77,00
64,31
28
46
48,00
64,17
73,00
70,00
63,79
29
130
40,50
65,00
81,00
68,00
63,63
30
259
59,00
56,00
54,75
83,50
63,31
31
93
60,33
51,75
68,50
71,50
63,02
32
55
63,00
61,00
49,00
78,00
62,75
33
230
40,00
66,75
73,50
68,50
62,19
34
16
72,50
41,00
56,50
76,50
61,63
35
222
45,00
71,25
51,25
76,50
61,00
36
48
77,50
42,00
67,75
56,50
60,94
37
95
51,50
66,00
62,50
60,50
60,13
38
192
68,50
57,75
58,50
55,50
60,06
39
52
54,00
59,83
53,00
72,50
59,83
40
6
40,00
60,33
68,50
69,50
59,58
41
37
47,50
52,50
89,50
48,50
59,50
42
203
57,50
49,00
72,00
59,50
59,50
43
5
60,50
43,00
65,00
69,00
59,38
44
214
45,00
64,50
67,00
61,00
59,38
45
233
72,00
48,67
59,00
57,00
59,17
46
41
45,00
68,00
48,50
74,50
59,00
47
134
55,00
51,25
50,50
74,00
57,69
48
66
62,50
45,33
58,75
62,50
57,27
49
252
43,50
74,25
48,67
59,50
56,48
50
183
52,50
50,00
57,00
66,00
56,38
51
117
62,00
52,83
40,00
70,00
56,21
52
12
45,00
43,50
60,50
73,50
55,63
53
14
46,50
54,75
59,00
59,50
54,94
54
11
42,50
42,42
63,50
70,00
54,61
55
38
49,50
44,67
41,00
70,00
51,29
Αρχείο Word ανακ. 2.doc (202,96 Kb)

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες