Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Βιογραφικά Βοηθών Αρχηγών


Βιογραφικό σημείωμα Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης Χριστάκη Μαυρή

O Χριστάκης Κ. Μαυρής γεννήθηκε το 1959 στην Άσσια Αμμοχώστου, όπου και κατοικούσε μέχρι το 1974. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας σπούδασε Νομικά στην Ελλάδα (πλήρης φοίτησης) και στη συνέχεια προσλήφθηκε στην Αστυνομία το 1984.


Αφού συμπλήρωσε την εκπαίδευση των Δoκίμων Αστυφυλάκων στην Σχολή Αστυνομικών πρώτευσε μεταξύ των 96 Δόκιμων Αστυνομικών και του απονεμήθηκε τιμητική ράβδος και δίπλωμα από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό «΄Αριστα».

Παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στην Αστυνομική Ακαδημία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Έχει πετύχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου, κατέχει πιστοποιητικό του Συμβουλίου Νομικών Σπουδών (1986-1987), Πιστοποιητικό Διαχείρισης Κρίσεων (Σύμπραξη Πανεπιστημίων Νεάπολης, Αιγαίου, Πάντειου Πανεπιστημίου), Πιστοποιητικό Στρατηγικής (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων, στον Κλάδο Επιχειρήσεων, στη θέση του Δημόσιου Κατήγορου, ως Υπεύθυνος Εισαγγελίας, στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος Πόλεως / Προαστίων Λευκωσίας, ως Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής στη Λευκωσία, ως Υποδιευθυντής Αστυνομικής Ακαδημίας και από το 2009 υπηρέτησε ως Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου μέχρι το 2016 που προήχθηκε σε Βοηθό Αρχηγό. Επίσης σε δύο περιπτώσεις του ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών.

Είναι διορισμένος από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας (τρίτη θητεία) και του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (δεύτερη θητεία).

Ο Χρ. Μαυρής προήχθηκε σε Βοηθό Αρχηγό την 01/03/2016 και τοποθετήθηκε ως Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης. Ακολούθως του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων και από τις 06/03/2018 ανέλαβε τα καθήκοντα του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης.


DSC_0071.JPG (10334,04 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες