Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λεμεσός


Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού

To Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού στεγάζεται στην οδό Λεοντίου Α’, αρ. 186Α, Τ.Τ. 3020 Λεμεσός, Τηλέφωνο: 25-805252 και Φαξ:25-805190

Στο Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού υπάγονται τα ακόλουθα γραφεία

· Κλάδος Δυστυχημάτων Τηλ.25-805240, 25-805250, 25-805494
Τα μέλη του Κλάδου Δυστυχημάτων επισκέπτονται σκηνές τροχαίων
δυστυχημάτων και διερευνούν οδικά τροχαία δυστυχήματα και
καταγράφουν δυστυχήματα με υλικές ζημιές, τα οποία επιλαμβάνονται
οι ασφαλιστικές εταιρείες.

· Ουλαμοί Περιπολιών
Φαξ.:25-805189

· Γραφείο Αστυνομικών Εκθέσεων / ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΑΣΤ) Τηλ. 25-805237 και 25-805263

Ετοιμάζει όλες τις Αστυνομικές Εκθέσεις της Επαρχίας Λεμεσού που αφορούν οδικά τροχαία δυστυχήματα.

· Γραφείο Διερεύνησης Τροχαίων αδικημάτων
· Τηλ.25-805235 και 25-805245


· Γραφείο Οδικής Ασφάλειας

Τηλ.25-805243 (Υπεύθυνος)
25-805167 (προσωπικό)
25-805254 (Θέματα διαφώτισης / διαλέξεις)

Τα μέλη του Γραφείου Οδικής Ασφάλειας επιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

-Επείγουσας φύσεως προβλημάτων τα οποία προκύπτουν στην σήμανση/σηματοδότηση κατά το προσωρινό κλείσιμο δημόσιων δρόμων, λόγω διάφορων κατασκευαστικών έργων εντός του οδικού δικτύου ή άλλων προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
-Επείγουσας φύσεως προβλημάτων τα οποία προκύπτουν στο οδικό δίκτυο μετά από θανατηφόρες ή άλλες σοβαρές οδικές συγκρούσεις για ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και Τμημάτων για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων.
-Επείγουσας φύσεως προβλημάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν σε τμήμα του οδικού δικτύου της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, μετά από θεομηνίες ή άλλα ακραία φυσικά φαινόμενα.
-Επείγουσας φύσεως προβλημάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν σε τμήμα του οδικού δικτύου της πόλης και επαρχίας Λεμεσού μετά από τυχαία ζημία ή άλλη βλάβη.
-Διερεύνηση πληροφοριών που προέρχονται από πολίτες ή διαπιστώνεται από την Αστυνομία ότι πρόσωπα είναι ανίκανα για οδήγηση μηχανοκινήτων οχημάτων.
-Καταγραφή αδυναμιών της σήμανσης/ σηματοδότησης, ζημιές στους δρόμους και ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος για άμεση λήψη μέτρων.
-Διεκπεραίωση αλληλογραφίας σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων και παραπόνων πολιτών.
-Διαφώτιση με θέμα την Οδική Ασφάλεια η διοργάνωση παρουσιάσεων/διαλέξεων με θέμα την Οδική Ασφάλεια σε σχολεία στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, κοινότητες, οργανωμένα σύνολα, εταιρείες, βιομηχανίες, Εθνική Φρουρά, κρατικές και ημικρατικές υπηρεσίες, καθώς και διοργάνωση εκδηλώσεων στην Επαρχία Λεμεσού επίσης με θέμα την Οδική Ασφάλεια.

Παράλληλα συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, φορείς και Τμήματα με σκοπό την επίλυση διάφορων προβλημάτων που αφορούν το οδικό δίκτυο της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες