Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λεμεσός


Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού

Το Τμήμα Τροχαίας βρίσκεται στην οδό Λεοντίου 186Α, 3020 Λεμεσός. Τηλ. 25-805252, φαξ. 25-805190. Αποτελείται από τον Ουλαμό Πρόληψης, το Τμήμα Διερεύνησης Τροχαίων Οδικών Συγκρούσεων, το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας και το Γραφείο Ετοιμασίας Αστυνομικών Εκθέσεων.

Εν συντομία, το Τμήμα Τροχαίας είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων και των αδικημάτων, τη διεξαγωγή διαλέξεων και σεμιναρίων για την οδική ασφάλεια και την προετοιμασία εκθέσεων για τις τροχαίες οδικές συγκρούσεις. Το ποικίλο έργο του Κλιμακίου μπορεί να οριστεί εν συντομία ως όλες οι ενέργειες των μελών του που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες