Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας - Εθνικό Γραφείο “S.I.RE.N.E” (Supplementary Information Request at the National Entries)Εθνικό Γραφείο SIRENE Κύπρου

Το Εθνικό Γραφείο SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που ανήκουν στον χώρο του Schengen. Στην Κύπρο, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να συμμετάσχει στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 2ας Γενεάς- SIS II, που λειτούργησε τον Ιανουάριο του 2013 στο Στρασβούργο. Ως εκ τούτου το Εθνικό Γραφείο SIRENE έχει υποχρέωση να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, αμέσως μετά την αξιολόγηση της χώρας μας σε τρεις τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα SIS/SIRENE. Θα στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας και θα έχει άμεση και επί 24ωρης βάσης συνεργασία / επικοινωνία με την Νομική Υπηρεσία, ΜΟΚΑΣ, Τ.Ο.Μ. και Τελωνειακές Αρχές, για θέματα της αρμοδιότητας τους.

Οι καταχωρήσεις που εισάγονται στο SIS II, βάσει των οποίων οι Αρχές Επιβολής του Νόμου μπορούν να ανταποκριθούν βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας, αφορούν πρόσωπα και αντικείμενα.

Η συμμετοχή μας στο SIS II και η επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Γραφείου SIRENE, θα επιφέρει τα πιο κάτω θετικά αποτελέσματα:

• Απεριόριστες δυνατότητες στις αστυνομικές εξετάσεις και έρευνες

• Μείωση στις διακινήσεις εγκληματιών, κλοπιμαίας περιουσίας, οχημάτων κ.λ.π.

• Εντοπισμός και παρουσίαση προσώπων ενώπιον Δικαστηρίων

• Εντοπισμός και αναγνώριση περιουσίας που κλάπηκε

• Eντοπισμός ελλειπόντων ή / και καταζητούμενων προσώπων στην Ε.Ε.

Συνθήκη Σένγκεν

Η Συνθήκη Σένγκεν, παρέχει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών εντός των χωρών που εφαρμόζουν την Συνθήκη, καταργώντας με αυτό τον τρόπο τα εσωτερικά σύνορα. Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία συνεργασία μεταξύ των Αστυνομικών, Τελωνειακών, Δικαστικών Αρχών και Αρχών Συνοριακού Ελέγχου, όλων των Κρατών Μελών.

Βάσει των προνοιών της Συνθήκης Σένγκεν και της ως άνω αναφερόμενης αναγκαιότητας, δημιουργήθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία η Βάση Δεδομένων, με την ονομασία «Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν», ή «Schengen Information System» (SIS).

Schengen Information System (SIS)

Το Schengen Information System «SIS» είναι η μεγαλύτερη Διαδραστική Βάση Δεδομένων στην Ευρώπη, για την Διατήρηση της Δημόσιας Ασφάλειας, Υποστήριξη της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας και Διαχείριση των ελέγχων στα Εξωτερικά Σύνορα, του χώρου Σένγκεν.

Σήμερα το σύστημα S.I.S. και τα Γραφεία SIRENE, λειτουργούν με πολύ μεγάλη επιτυχία, σε 30 Κράτη (26 κράτη μέλη της Ε.Ε. και 4 συνδεδεμένες χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., δηλ. η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία και το Λίχτενσταϊν).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, συνεισφέρουν με καταχωρήσεις στο Σύστημα (ALERTS) και προβαίνουν στις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν, σε περίπτωση θετικής αναζήτησης (ΗΙΤ), που αφορούν, καταζητούμενα /αναζητούμενα ή ελλείποντα πρόσωπα, κλαπείσα ή απολεσθείσα περιουσία, έγγραφα ταυτότητας και απαγορεύσεις εισόδου σε ανεπιθύμητους αλλοδαπούς και απαγορευμένους μετανάστες.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες