Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Γραφείο Προηγούμενων Καταδικών

Στο Γραφείο Προηγουμένων Καταδικών Τροχαίας τηρείται πρόγραμμα καταχώρησης, σε Ηλεκτρονικό Αρχείο, των Καταδικαστικών Αποφάσεων των Δικαστηρίων για τα τροχαία αδικήματα. Επίσης, το γραφείο αυτό εκδίδει τα πιστοποιητικά Βεβαίωσης για Έκδοση ή ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Οδήγησης (Αστ.55), Πιστοποιητικά Καλού Ηθικού Χαρακτήρα για Εκπαίδευση Οδηγών (Αστ. 243Β), Πιστοποιητικά Αξιοπιστίας (Αστ. 136) για το επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα, τα οποία το κοινό μπορεί να προμηθεύεται μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες