Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Ιατρικά Πιστοποιητικά

(1) Όλο το Ιπτάμενο προσωπικό υπόκειται με δική του ευθύνη σε ιατρική εξέταση κάθε χρόνο και οφείλει να εξασφαλίζει ετήσιο Ιατρικό Πιστοποιητικό Ικανότητας. Οι Ιπτάμενοι κάτοχοι πτυχίου χειριστού Α΄ κατηγορίας (εναέριων γραμμών) υπόκεινται σε ιατρική εξέταση κάθε έξι μήνες.

(2) Οι δύτες της Ομάδας Ειδικών Αποστολών (ΟΜ.Ε.Α.) υπόκεινται σε ιατρική εξέταση κάθε έξι μήνες και οφείλουν να εξασφαλίζουν Ιατρικό Πιστοποιητικό Ικανότητας.

(3) Τόσο το Ιπτάμενο προσωπικό όσο και οι Δύτες μόλις εξασφαλίσουν το υπό αναφορά ιατρικό πιστοποιητικό, υποβάλλουν αντίγραφο του, στο Διοικητή της Μ.Α.ΕΠ. ο οποίος θα μεριμνά για την αρχειοθέτηση του στον προσωπικό τους φάκελο.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες