Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία


Εδαφική Αρμοδιότητα

Η εδαφική αρμοδιότητα της Λ&Ν.Α καλύπτει όλη την ακτογραμμή, τα λιμάνια, τα χωρικά ύδατα και την συνορεύουσα ζώνη της Κύπρου. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης επεκτείνεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τομέα Ελέγχου Πτήσεων (F.I.R.) Λευκωσίας. Λόγω της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, η δράση της Μονάδας περιορίζεται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επεξηγήσεις:

Τα Χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν την θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων (ν.μ.) από τις ακτές.

Συνορεύουσα ζώνη είναι η θαλάσσια ζώνη από την εξωτερική γραμμή των χωρικών υδάτων μέχρι την απόσταση των 24 ν.μ. από τις ακτές.

Μήκος ακτογραμμής:

Περιοχές κάτω από τον έλεγχο της Δημοκρατίας: 157,28 ν.μ. ποσοστό 37,71%

Κατεχόμενες περιοχές: 218,11 ν.μ. ποσοστό 52,29%

Νεκρή ζώνη: 2,4 ν.μ. ποσοστό 0,57%

Περιοχές Βρετανικών βάσεων: 39,32 ν.μ. ποσοστό 9,43%

Συνολικό μήκος ακτογραμμής: 417,11 ν.μ.

(Ένα ναυτικό μίλι ισούται με 1852 μέτρα)Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες