Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Γενικά

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου είναι ο αποκλειστικός φορέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώματος. Πριν από το 1990 ονομαζόταν Σχολή Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.). Το 1990, μετονομάστηκε σε Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.).

Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Νόμο 68(Ι)96 και απολαμβάνει καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Α.Α.Κ. σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας, παρέχουν τη δυνατότητα μόρφωσης και επιμόρφωσης για απόκτηση περισσότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών, μέσα από τη φιλοσοφία της σύγχρονης αστυνόμευσης και παράλληλα της δια βίου μάθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδημίας, σχεδιάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς, η Α.Α.Κ. έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό και υπεύθυνο ρόλο, στον τομέα της εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας, ο οποίος δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της Κύπρου, αλλά επεκτείνεται και στον ευρωπαϊκό χώρο, στην προσπάθεια για δημιουργία συνθηκών σύγχρονης αστυνόμευσης.

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, έχει αναπτύξει έντονη δημιουργική και παραγωγική συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Στην Αστυνομική Ακαδημία λειτουργεί το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). H A.A.K. μέσω του Γραφείου της CEPOL, συνεργάζεται στενά με τις Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, με στόχο την επιμόρφωση των μελών της Αστυνομίας. Επιπλέον, το Γραφείο μελετά τις σχετικές Αποφάσεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, λειτουργεί το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου (FRONTEX).Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες