Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεώρησεως και Ελέγχου


Αποστολή

Αποστολή της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεωρήσεως και Ελέγχου, (Δ.Ε.Π.Ε&Ε) είναι η διασφάλιση των επαγγελματικών προτύπων, με τη βελτίωση / αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή διαδικασιών και την εισαγωγή και εφαρμογή στην Κυπριακή Αστυνομία μηχανισμών πρόληψης, ελέγχου, εντοπισμού και πάταξης της αποκλίνουσας και / ή παραβατικής συμπεριφοράς μελών της, που προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της. Επίσης έχει ως αποστολή την διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου και επιθεωρήσεων για (1) της διακρίβωση των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται για την εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων, (2) τη συμμόρφωση των μελών προς τις ευθύνες και τα καθήκοντα τους και (3) την αποτελεσματικότητα του γενικού συστήματος διοίκησης και αστυνόμευσης.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες