Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Αποστολή - Όραμα - Αξιες

Αποστολή

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη της Αστυνομίας, ώστε να διερύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους, τόσο σε αστυνομικής όσο και σε διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

Όραμα

Να εξελιχθεί σε ένα αστυνομικό εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και επιμόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και να διεξάγει έρευνα στους τομείς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Αξίες

  • Ήθος
  • Δικαιοσύνη
  • Σεβασμός στη Διαφορετικότητα
  • Αφοσίωση στην Υπηρεσία


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες