Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Σχολή Ξένων Γλωσσών

Η Σχολή Ξένων Γλωσσών είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης που αποσκοπούν, κυρίως, στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Τα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά, η Σχολή Ξένων Γλωσσών έχει διοργανώσει προγράμματα Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Τουρκικής, Ρωσικής και Αραβικής Γλώσσας. Επιπρόσθετα, η Σχολή Ξένων Γλωσσών διοργανώνει κατά καιρούς επαναληπτικά προγράμματα (Refresher Courses) των διαφόρων γλωσσών. Επίσης, εποπτεύει τη συμμετοχή των μελών της Αστυνομίας σε θέματα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.).


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες