Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας - Γενικά

Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας (Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλέιας), συστάθηκε το έτος 2009, με αφορμή τη ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων, του Περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου του 2007.

Το Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας έχει ως κύρια αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών του πιο πάνω Νόμου και τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και εργασιών της Αστυνομίας, όπως αυτές πηγάζουν από αυτόν.

Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, το Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας, προβαίνει στην έκδοση των πιο κάτω αδειών:

(α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (φρούρησης, τεχνικής φύσεως (εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, ασφάλειας, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης/cctv κτλ), έρευνας/ντετέκτιβς),

(β) Άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα,

(γ) Άδεια άσκησης του επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ιδρύσει και λειτουργήσει ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα (αυτοεργοδοτούμενος φύλακας), οφείλει να υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση η οποία απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται με τα σχετικά Πιστοποιητικά/Έγγραφα/Έντυπα, τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω αίτηση.

Οι πιο πάνω αιτήσεις, υποβάλλονται στο Λογιστήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Επαρχίας του ενδιαφερομένου, αφού καταβληθεί το καθοριζόμενο τέλος.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλίζονται από τα Λογιστήρια όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή από το Διαδίκτυο, στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Αρχηγείο Αστυνομίας (Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας):

Τηλ. 22808022, 22808061, 22808073, Φαξ: 22808951,

email:xfilaretou@police.gov.cy

  • Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας (Λογιστήριο): 22607722, 22607723
  • Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού (Λογιστήριο): 25805197, 25805198
  • Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας (Λογιστήριο): 24804010, 22804026
  • Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου (Λογιστήριο): 26806012, 26806013
  • Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου (Λογιστήριο): 23803008, 23803012
  • Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου (Λογιστήριο): 22802532, 22802506

No documents found


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες