Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Γραφείο Τύπου - Γραφείο Τύπου

Το Γραφείο Τύπου το οποίο υπάγεται, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Αστυνομίας, απ’ ευθείας στον Αρχηγό Αστυνομίας, είναι το εξειδικευμένο εκείνο Τμήμα, που, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οργανωμένων ενεργειών και δραστηριοτήτων, συμβάλλει σημαντικά στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για βελτίωση και αναβάθμιση των σχέσεων της Αστυνομίας με το κοινό και παράλληλα, στην ανάγκη του πολίτη για άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες