Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Πάφος


Στοιχεία Επικοινωνίας - Γραφεία Διοίκησης

Γραφεία Διοίκησης.
Γραφείο Αστυνομικού Διευθυντή

Τηλέφωνο.- 00357 26806001

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806089

Γραφείο Β/Αστυνομικού Διευθυντή (Δ)

Τηλέφωνο.- 00357 26806004

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806188

Γραφείο Β/Αστυνομικού Διευθυντή (Ε)

Τηλέφωνο.- 00357 26806003

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806185

Αρχείο

Τηλέφωνο.- 00357 26806005

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806077

Λογιστήριο

Τηλέφωνο.- 00357 26806012

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806183

Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Εφοδίων

Τηλέφωνο.- 00357 26806059

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806191

Γραφείο Πυροβόλων ΄Οπλων

Τηλέφωνο.- 00357 26806074

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806191

Γραφείο Επιχειρήσεων

Τηλέφωνο.- 00357 6806179

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26806080

Γραφείο Μελέτης & Διαβίβασης Υποθέσεων ( Γ.ΜΕ.Δ.Υ)

Τηλέφωνο.- 00357 26806011

Τηλεομοιότυπο.- 00357 6806183

Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (ΚΕΜ-ΟΥΛΑΕ)

Τηλέφωνο.- 00357 6806060

Τηλεομοιότυπο.- 00357 26306156Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες