Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών


Ιστορική Αναδρομή – Προσωπικό

Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών ιδρύθηκε το έτος 1950. Κατά τα αρχικά στάδια, το πενταμελές της προσωπικό διενεργούσε μόνο εξετάσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων. Από το έτος της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 μέχρι σήμερα, είναι η κύρια Υπηρεσία παροχής επιστημονικής υποστήριξης δικανικής φύσης στα διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας και παρουσίασης επιστημονικής μαρτυρίας ενώπιον των Δικαστηρίων στο νησί.

Στο παρόν στάδιο υπηρετούν σαράντα τρία άτομα. Κατά το πλείστον, το εν λόγω προσωπικό αποφοίτησε από την Αστυνομική Ακαδημία και απόκτησε τις απαιτούμενες γνώσεις επί των θεμάτων που ασχολείται, τόσο με εκπαίδευση εντός της Υπηρεσίας όσο και με μετεκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων και σεμινάρια στο εξωτερικό. Επίσης, έχουν προσληφθεί σε εξειδικευμένες θέσεις δύο επιστήμονες Χημικοί, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο, δημιουργώντας καινούρια δεδομένα στην Υπηρεσία (Δικανικό Εργαστήριο).


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες