Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Εισαγγελία

Αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των Αστυνομικών Διευθύνσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, για νομικές συμβουλές. Στην Εισαγγελία διαβιβάζονται σχεδόν όλες οι σοβαρές ποινικές υποθέσεις, οι οποίες, αφού μελετηθούν, άλλες προωθούνται στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα με συγκεκριμένες εισηγήσεις ή για νομική συμβουλή και οι υπόλοιπες επιστρέφονται στις Αστυνομικές Διευθύνσεις με οδηγίες για ποινική δίωξη των ενεχομένων ή για τελική ταξινόμηση.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες