Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Έντυπα και Αιτήσεις


Έντυπα και Αιτήσεις που αφορούν τα όπλα


Αίτηση για έκδοση άδειας απόκτησης/κατοχής ή και πιστοποιητικού εγγραφής πυροβόλου και μη πυροβόλου όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 4 (4), 5 και 22]
Αίτηση για έκδοση άδειας εισαγωγής/απόκτησης/κατοχής πυροβόλου και μη πυροβόλου όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004]
Αίτηση για άδεια μεταφοράς πυροβόλων/μη πυροβόλων όπλων [Ν. 113(Ι)/04 Άρθρα 13, 14 και 28]
Αίτηση για έκδοση Ευρωπαικού δελτίου πυροβόλου όπλου [Ν. 113(Ι)/04 Άρθρο 18]
Αίτηση για έκδοση άδειας οπλοπώλη [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 7]
Αίτηση για έκδοση έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης (Κανονισμός 6) (5)
Αίτηση για πιστοποίηση όπλου ως συλλεκτικό ο περί πυροβόλων/μη πυροβόλων όπλων (Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 27 Κανονισμός 8]
Αίτηση για απόκτηση άδειας ξένης κατοχής πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου {Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 41(Ι)}
Αίτηση για έκδοση άδειας απόκτησης/κατοχής ή και πιστοποιητικού εγγραφής πυροβόλου, μη πυροβόλου όπλου και συλλεκτικού όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 4 (4), 5 και 22]
Αίτηση για άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου/μη πυροβόλου όπλου/συλλεκτικού όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 29(1)(γ) και 31 (2)]
Αίτηση για έκδοση ειδικής άδειας όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 4(3) και 29(2)]
Αίτηση για μεταβίβαση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 27 (1)]

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες