Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων

Το Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων λειτουργεί από το 2005. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Τα κύρια καθήκοντα του Γραφείου είναι τα ακόλουθα:

1. Παρακολουθεί την διερεύνηση παραπόνων που αφορούν αδικήματα ή/και περιστατικά σε σχέση με διακρίσεις και συνεργάζεται με ανακριτές για τον καλύτερο χειρισμό τους και για αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών Νομοθεσιών.

2. Συνεργάζεται με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, Κυβερνητικούς και Μη Οργανισμούς.

3. Τηρεί αρχείο με στατιστικά στοιχεία για αδικήματα και περιστατικά που είναι ρατσιστικά ή που έχουν ρατσιστικά κίνητρα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 22607253

Τηλεομοιότυπο: 22808277Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες