Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Διοίκηση
  1. Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Βοηθό Αρχηγό Υποστήριξης και διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
  2. Ο Διοικητής της Μ.Α.ΕΠ. είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μονάδας, την εκπαίδευση και την πειθαρχία του προσωπικού του, την καλή συντήρηση των πτητικών μέσων της Αστυνομίας και των εξαρτημάτων τους καθώς και για την εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και αποστολών που ανατίθενται στην Μονάδα.
  3. Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Διοικητής θα βοηθείται από έναν Αξιωματικό, ο οποίος θα διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας ως Υποδιοικητής.
  4. Το Μάρτιο του 2017 δημιουργήθηκε το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων, το οποίο στελεχώνεται από Ανώτερο Αξιωματικό και υπάγεται διοικητικά απευθείας στο Διοικητή της Μονάδος.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες