Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ομιλίες


Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Ζ. Χρυσοστόμου στην ημερίδα με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, 9/12/2016, - 20/01/2017
Κυρία Εκπρόσωπε του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

Αξιότιμη Κυρία Επίτροπε Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Αξιότιμη Κυρία Επίτροπε Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού,

Κυρία Εκπρόσωπε του Γραφείου Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης,

Κύριοι Εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανισμών,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι και ομιλητές,

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και Κύριοι

Καλή σας ημέρα.

Η αναγνώριση των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, αποτελεί, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον θεμέλιο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Ταυτόχρονα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν στις μέρες μας αδιάψευστο κριτήριο της δημοκρατικότητας ενός κράτους, αλλά και το μέτρο του πολιτισμού μιας κοινωνίας.

Παρά ωστόσο την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί διαμέσου των χρόνων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών και των κοινωνιών, η κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως απέχει δυστυχώς κατά πολύ από το ιδανικό και ιδεώδες. Εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται βασικών δικαιωμάτων τους λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκευτικών, πολιτικών και άλλων πεποιθήσεων. Ακόμη, κάθε χρόνο, τα δικαιώματα ενός πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού της γης παραβιάζονται βίαια, ως αποτέλεσμα της διάπραξης ειδεχθών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων, της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, της εμπορίας προσώπων, ναρκωτικών και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας.

Σ΄ ένα λοιπόν εξαιρετικά αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, είναι έκδηλα προφανές ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα ενώπιον τεράστιων προκλήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναντίλεκτα, καθοριστικός είναι ο ρόλος των αρχών επιβολής του νόμου στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολυάριθμων και ποικίλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ατόμου και ταυτόχρονα τη δημιουργία και διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος ασφάλειας.

΄Εχοντας λοιπόν υπόψη τα δεδομένα και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ουσιαστική συνδρομή της Αστυνομίας ως ένας εκ των βασικών φορέων προστασίας τους, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει η Αστυνομία Κύπρου για το θεμελιώδες αυτό ζήτημα. Βασικός στόχος της ημερίδας, η οποία πραγματοποιείται επ’ ευκαιρία της 10ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αλλά και ευρύτερα, σε θέματα αναγνώρισης και προστασίας των δικαιωμάτων του ατόμου. Θα πρέπει να πω ότι η Αστυνομία πραγματοποιεί για πρώτη φορά, ημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα και σκοπός μας είναι, η πρωτοβουλία αυτή να έχει και συνέχεια, με τη διοργάνωση ανάλογων δράσεων επί του θέματος στο μέλλον.

Ως Αστυνομία Κύπρου αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ΄Εχουμε επίγνωση ότι οι στρατηγικοί μας στόχοι θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε πλήρη σύζευξη με τη θεμελιώδη αρχή του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνάμα, συνειδητοποιούμε απόλυτα την αναγκαιότητα εξισορρόπησης μεταξύ της λήψης των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τους πολίτες και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού η ίδια η ασφάλεια και η διαφύλαξή της αποτελεί επίσης βασικό και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Στη βάση αυτής της προσέγγισης, έχουμε συμπεριλάβει το θέμα αυτό στις άμεσες προτεραιότητές μας, δίδοντας σαφείς και ρητές οδηγίες και ταυτόχρονα κατευθυντήριες γραμμές προς τα μέλη μας, ούτως ώστε τα δικαιώματα όλων αδιακρίτως των πολιτών, να τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού και προστασίας, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η επιδιωκόμενη ισορροπία που έχω προαναφέρει.

Κρίνω επίσης αναγκαίο να αναφερθώ στη σύσταση και τη λειτουργία αρκετών γραφείων και υπηρεσιών της Αστυνομίας, τα οποία επιτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο αναφορικά με το συντονισμό των δράσεων της Αστυνομίας Κύπρου σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των εν λόγω δράσεων μας με τις διεθνείς συμβάσεις, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τη νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γραφείο Καταπολέμησης των Διακρίσεων, το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, και το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων. Επί τούτου, θέλω ακόμη να υπογραμμίσω τις συνεχείς και στοχευμένες προσπάθειες που καταβάλλουμε για περαιτέρω αναβάθμιση των νευραλγικών αυτών υπηρεσιών, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση ειδικής ανακριτικής ομάδας που θα απασχολείται εξ’ ολοκλήρου με τη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που καταγγέλλονται σε παγκύπρια κλίμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην εκπαίδευση των μελών μας σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης των διακρίσεων, στο επίπεδο τόσο της βασικής εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών, όσο και της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με τη διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα ήδη υπηρετούντα μέλη μας.

Παράλληλα, βασικός πυλώνας των στρατηγικών μας στόχων είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συνεργειών και συνεργασιών με όλους τους κρατικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα ακόμη θετικό βήμα από τα πολλά που γίνονται προς την υλοποίηση αυτού το στόχου, αποτελεί η πρόσφατη εκπόνηση ενός Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την από κοινού, διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Θέλω, κυρίες και κύριοι, να σας διαβεβαιώσω ότι η Αστυνομία Κύπρου θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει περαιτέρω τις δράσεις της προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετέχοντας ενεργά στις καθολικές προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μόνιμος στόχος και επιδίωξή μας είναι να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, γιατί τούτο επιτάσσουν, η κοινωνία, αλλά και η νέα προσέγγιση στην αστυνόμευση που έχουμε υιοθετήσει.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον ίδιο τον Υπουργό προσωπικά, για τη στήριξη και υποστήριξη προς στην Αστυνομία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκφράζω επίσης τις ολόψυχες ευχαριστίες μας προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επίτροπο Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και όλους γενικά τους συναρμόδιους και συνεργαζόμενους με εμάς, φορείς, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και τους εκπροσώπους τους, παρευρισκόμενους και μη. Σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας, αλλά και για την ιδιαιτέρως παραγωγική μεταξύ μας συνεργασία, που φιλοδοξούμε να φτάσει σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.

Θα ήθελα ακόμη να απευθύνω εγκάρδιες ευχαριστίες στους εκλεκτούς ομιλητές , οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους. Ευχαριστώ τέλος, όλους όσοι εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση, ώστε να καταστεί δυνατή η διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Θα πρέπει να επισημάνω και να χαιρετίσω το γεγονός ότι πρόκειται για μία ημερίδα που καλύπτει σφαιρικά και ισορροπημένα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, έχω την πεποίθηση ότι οι παρουσιάσεις και η συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα συμβάλουν στην επιμόρφωση των παρευρισκομένων, καθώς και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων, προς επίτευξη του πρωταρχικού και καθολικού στόχου της αποτελεσματικότερης προστασίας και διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας.

Σας ευχαριστώ.


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου