Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Συνεργασία

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει ως γνώμονα την άρτια επιτέλεση της αποστολής της, ώστε να συμβάλλει στη συντονισμένη προσπάθεια της Αστυνομίας Κύπρου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην κοινωνία των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, αποδίδει σημασία στην αγαστή συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όσο με το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιο των οποίων συμπεριλαμβάνονται ευρύτερα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία διατηρεί εποικοδομητική και απρόσκοπτη συνεργασία με το καθ΄ύλη αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το οποίο ως επί τω πλείστω καθορίζει την πολιτική, πρακτικές και διαδικασίες στο πεδίο της μετανάστευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος καταγράφεται και η συνεργασία τόσο με Ανεξάρτητους φορείς του Κράτους όσο και με Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα / Επιτροπές, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Τμήματα / Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις / Μονάδες της Αστυνομίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες