Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών

Αποστολή

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών είναι η υπηρεσία της Αστυνομίας που στοχεύει:
  • Στη μείωση της προσφοράς παράνομων ουσιών εξάρτησης, μέσω της καταπολέμησης της επιτόπιας παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών.
  • Στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπορίου και μείωση – εξάλειψη της παράνομης προμήθειας των ναρκωτικών διεθνώς.
  • Στη πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης πρόδρομων / προ-προδρόμων ουσιών και Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών.
  • Στη πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξαρτήσεις.
  • Στη μείωση της ζήτησης παράνομων ουσιών εξάρτησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προληπτικής δραστηριότητας της Υπηρεσίας, με την εφαρμογή διάφορων προληπτικών προγραμμάτων και δράσεων.
  • Στην παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και ψυχολογικής στήριξης σε χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης και στις οικογένειες τους, καθώς επίσης και στην κινητοποίηση τους, για να απευθυνθούν σε συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα αποτοξίνωσης και απεξάρτησης.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου