Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Αποστολή

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών είναι η υπηρεσία της Αστυνομίας που στοχεύει:
  • Στη μείωση της προσφοράς παράνομων ουσιών εξάρτησης, μέσω της καταπολέμησης της επιτόπιας παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών.
  • Στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπορίου και μείωση – εξάλειψη της παράνομης προμήθειας των ναρκωτικών διεθνώς.
  • Στη πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης πρόδρομων / προ-προδρόμων ουσιών και Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών.
  • Στη πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξαρτήσεις.
  • Στη μείωση της ζήτησης παράνομων ουσιών εξάρτησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προληπτικής δραστηριότητας της Υπηρεσίας, με την εφαρμογή διάφορων προληπτικών προγραμμάτων και δράσεων.
  • Στην παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και ψυχολογικής στήριξης σε χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης και στις οικογένειες τους, καθώς επίσης και στην κινητοποίηση τους, για να απευθυνθούν σε συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα αποτοξίνωσης και απεξάρτησης.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες