Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Ιστορική Αναδρομή

Το σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο των Ναρκωτικών χαρακτηρίζεται ως «σύμπτωμα» των προβλημάτων και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

Αρχικά, η Κύπρος βρέθηκε από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης της να χρησιμοποιείται ως διαμετακομιστικός σταθμός παράνομων ουσιών εξάρτησης, λόγω της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε. Ως εκ τούτου, το 1969, θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία του “ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ”, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, του Αρχηγείου Αστυνομίας για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Στη συνέχεια, το υπό αναφορά Γραφείο αναβαθμίστηκε και μετονομάστηκε σε «ΚΛΑΔΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ», το οποίο υπαγόταν διοικητικά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις και επιχειρησιακά στον Κλάδο Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ήταν ο πόλεμος στην Κύπρο και στο Λίβανο, είχαν ως αποτέλεσμα η Κύπρος να χρησιμοποιηθεί ως τόπος συνάντησης λαθρεμπόρων, ενώ συνεχίστηκε η χρησιμοποίηση της ως διαμετακομιστικός σταθμός.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τούρκικης εισβολής στην Κύπρο και στη συνέχεια η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη του νησιού κατά τη δεκαετία του 1980, η αύξηση του τουρισμού, η εισαγωγή νέων ξενόφερτων προτύπων, καθώς και άλλες αλλαγές στην κυπριακή κοινωνία, είχαν ως αποτέλεσμα το φαινόμενο των ναρκωτικών να βρει πρόσφορο έδαφος και να εξαπλωθεί.

Από αυτή τη χρονική περίοδο της Κυπριακής Ιστορίας και μετά, φαίνεται να οξύνεται το πρόβλημα της χρήσης παράνομων ουσιών από Κύπριους με προβληματικές συμπεριφορές.

Οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα, στις 14 Φεβρουαρίου 1991, ο Αρχηγός της Αστυνομίας δυνάμει των άρθρων 2 και 9 του περί Αστυνομίας Νόμου κεφ. 285, να μετονομάσει τον Κλάδο, σε “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ” (Υ.ΔΙ.Ν.).

Ακολούθως, την 1η Μαΐου 2003, η Υ.ΔΙ.Ν., μετονομάστηκε σε «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» (Υ.ΚΑ.Ν.), με σκοπό να καλύπτονται ισάξια όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται για αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών, τόσο όσον αφορά τον τομέα μείωσης της προσφοράς, όσο και τον τομέα μείωσης της ζήτησης.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004, η Υπηρεσία συμμετέχει ομότυπα στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρώπης, ακολουθώντας πιστά τα Εθνικά καθώς επίσης και τα Σχέδια Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, υιοθετώντας το μοντέλο της ισόρροπης και συνεκτικής πολιτικής, βασισμένη σε τεκμηριωμένα στοιχειά.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά