Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Ιστορική Αναδρομή

Το φαινόμενο των παρανόμων ουσιών εξάρτησης, θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα θέμα δημόσια υγεία και αποτελεί ένα εκ των κυριοτέρων προβλημάτων που καλείται η παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει.

Η Κύπρος, από τα πρώτα χρόνια της σύστασης της, βρέθηκε να χρησιμοποιείται ως διαμετακομιστικός σταθμός παράνομων ουσιών εξάρτησης, λόγω της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε. Ως εκ τούτου, το 1969, για την αντιμετώπιση του φαινομένου, θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία του “ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ”, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στη συνέχεια, το υπό αναφορά Γραφείο αναβαθμίστηκε και μετονομάστηκε σε «ΚΛΑΔΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ». Ο υπό αναφορά «Κλάδος», υπαγόταν διοικητικά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις και επιχειρησιακά στον Κλάδο Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ήταν ο πόλεμος στην Κύπρο και στο Λίβανο, είχαν ως αποτέλεσμα η Κύπρος να χρησιμοποιηθεί ως τόπος συνάντησης λαθρεμπόρων, ενώ συνεχίστηκε η χρησιμοποίηση της ως διαμετακομιστικός σταθμός.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τούρκικης εισβολής στην Κύπρο και στη συνέχεια η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη του νησιού κατά τη δεκαετία του 1980, η αύξηση του τουρισμού, η εισαγωγή νέων ξενόφερτων προτύπων, καθώς και άλλες αλλαγές στην κυπριακή κοινωνία, είχαν ως αποτέλεσμα το φαινόμενο των ναρκωτικών να βρει πρόσφορο έδαφος και να εξαπλωθεί.

Από αυτή τη χρονική περίοδο της Κυπριακής Ιστορίας και μετά, φαίνεται να οξύνεται το πρόβλημα της χρήσης παράνομων ουσιών από Κύπριους με προβληματικές συμπεριφορές.

Οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα, στις 14 Φεβρουαρίου 1991, ο Αρχηγός της Αστυνομίας δυνάμει των άρθρων 2 και 9 του περί Αστυνομίας Νόμου κεφ. 285, να μετονομάσει τον Κλάδο, σε “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ” (Υ.ΔΙ.Ν.).

Ακολούθως, την 1η Μαΐου 2003, η Υ.ΔΙ.Ν., μετονομάστηκε σε «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» (Υ.ΚΑ.Ν.), με σκοπό να καλύπτονται ισάξια όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται για αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών, τόσο όσον αφορά τον τομέα μείωσης της προσφοράς, όσο και τον τομέα μείωσης της ζήτησης.

Σήμερα, το φαινόμενο των Ναρκωτικών, ένεκα των πολλών και σοβαρών επιπτώσεων, που έχει για την κοινωνία, αλλά και το ίδιο το άτομο, αποτελεί για την Αστυνομία θέμα άμεσης και διαρκούς προτεραιότητας. Αποτελεί ένα διεθνές πρόβλημα, που απαιτεί για την αντιμετώπισή του μια κοινή, ισορροπημένη και συνεκτική προσπάθεια από όλους τους κοινωνικούς φορείς. Οι διάφορες γεωπολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες συντελούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, συντείνουν στο ευμετάβλητο και διαρκώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα του φαινομένου, κατά τρόπο που η αντιμετώπιση του αποτελεί πρόκληση.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες