Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Γραφείο Χειρισμού Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και Frontex

Σύσταση και Λειτουργία

I. Το Γραφείο Χειρισμού Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και Frontex υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στο Διοικητή της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α&Μ.)

II. Του Γραφείου προΐσταται Αξιωματικός, ο οποίος ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Α&Μ. και σύσταση του Β/Αρχηγού «Υ».

Αποστολή

I. Χειρισμός θεμάτων λαθρομετανάστευσης και φύλαξης των συνόρων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο

II. Συμμετοχή ή και στήριξη της συμμετοχής Αξιωματούχων του Κράτους ή και μελών της Κυπριακής Αστυνομίας σε διάφορες δραστηριότητες όπως Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες Επιτροπές.

III. Συντονισμός δραστηριοτήτων του Οργανισμού Frontex και συμμετοχή στις ομάδες εργασίας, εκπαιδεύσεις και επιχειρήσεις του Οργανισμού.

IV. Προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων μέσα από τα Ταμεία Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

V. Συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν τη λαθρομετανάστευση

VI. Συνεργασία με Αξιωματικούς Συνδέσμους σε συνεργασία με την Δ.Ε.Ε&Δ.Α.Σ.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες