Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων
      Το Γραφείο συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και με βάση την Αστυνομική Διάταξη που διέπει τη λειτουργία του, υπάγεται στον Αστυνομικό Διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας και έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και του παράνομου στοιχήματος μέσω της συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των Διευθύνσεων/Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει προγραμματισμένη και ορθή οργάνωση των επιχειρήσεων, που θα πραγματοποιούνται παγκύπρια για την πάταξη των πιο πάνω αδικημάτων.

      Παράλληλα, διατηρεί στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τη δράση της Αστυνομίας για τη καταπολέμηση των αδικημάτων που πραγματεύεται.

      Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στα τηλ. 22607398, 22808730, 22808897 και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iprc@police.gov.cy


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες