Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Γραφείο Προσλήψεων

Το Γραφείο Προσλήψεων Διοικητικά υπάγεται στον Υποδιευθυντή Διοίκησης της Αστυνομικής Ακαδημίας και επιχειρησιακά τον Β/Αρχηγό (Εκπ.) Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τον καταρτισμό των σχεδίων υπηρεσίας και των προκηρύξεων των κενών θέσεων στην Αστυνομία, καθώς και τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στις καθημερινές εφημερίδες. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει την παραλαβή, έλεγχο, ταξινόμηση και καταχώρηση των αιτήσεων για πρόσληψη στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γραφείου. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των γραπτών εξετάσεων πρόσληψης, προαγωγής, διαπίστωσης πολύ καλής γνώσης ξένων γλωσσών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εξετάσεων προβλέπεται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Πέραν τούτου, παρέχει υποστήριξη στο έργο των Συμβουλίων Προσλήψεων Αστυφυλάκων ή Ειδικών Αστυφυλάκων, καθώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιλογής Εξειδικευμένου Προσωπικού. Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, ενώ μέριμνα για τη διεξαγωγή των ιατρικών εξετάσεων, των αθλητικών γυμναστικών ασκήσεων και της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία.

Ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με προσφυγές που κατατίθενται στο Ανώτατο Δικαστήριο και αφορούν προσλήψεις στην Αστυνομία. Μεριμνά για τη διεξαγωγή της ορκωμοσίας πρόσληψης των Αστυφυλάκων, Ειδικών Αστυφυλάκων και του Εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και την ετοιμασία των Προσωπικών Φακέλων και Ατομικών Δελτίων τους.

Συμμετέχει σε εκθέσεις/εκδηλώσεις για προβολή του Αστυνομικού επαγγέλματος την ενημέρωση του κοινού σε θέματα προσλήψεων στην Αστυνομία και παροχή πληροφοριών αναφορικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία στην Αστυνομία.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες