Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας - Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας

Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής

Το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας λειτουργεί ως Σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως, στην εκτέλεση Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής / Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας, από τις Κυπριακές Αρχές προς άλλες χώρες, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεσή τους. (Σχετικός είναι ο Περί Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Νόμος 23(I)2001 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα(Κυρ. Νόμος 2(III)/2000 καθώς επίσης και ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Ν.181(Ι)2017).

Έχει την ευθύνη για την παραλαβή και μελέτη των Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής / Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας, που αποστέλλει η Αστυνομία Κύπρου προς τις άλλες χώρες. Τα εν λόγω Αιτήματα ακολούθως προωθούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης &Δημοσίας Τάξεως, ως Αρμόδια Αρχή αποστολής αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς άλλες χώρες.

Παράλληλα όπου προκύπτει ανάγκη για μετάβαση ανακριτών μελών της Αστυνομίας Κύπρου σε ξένη χώρα, για διενέργεια εξετάσεων, λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ανακριτών, διεκπεραιώνοντας όλα τα απαιτούμενα, για την ομαλή μετάβασή τους στο εξωτερικό.

Αιτήματα Αστυνομικών Ακόλουθων/Πρεσβειών/Διπλωματικών Αποστολών

Το Γραφείο αναλαμβάνει την παραλαβή από Αστυνομικούς Ακόλουθους ξένων χωρών/Πρεσβειών/Διπλωματικών Αποστολών, αιτημάτων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις που απασχολούν τη χώρα τους. Το αίτημα αποστέλλεται για διερεύνηση στο αρμόδιο Τμήμα της Αστυνομίας και παρακολουθείται η πορεία του. Η Κυπριακή Αστυνομία αποστέλλει μεσω του Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας αιτήματα στους Αξιωματικούς Συνδέσμους για εξασφάλιση πληροφοριών σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις.

Αστυνομικές Αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσουν, στον καταρτισμό των τοπικών Αστυνομιών με Ευρωπαϊκά πρότυπα, σε χώρες με μεταπολεμικές καταστάσεις και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος που μαστίζει τις χώρες αυτές. Το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας συντονίζει όλα τα θέματα που άπτονται της συμμετοχής της Κυπριακής Αστυνομίας στις Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές (π.χ. EUBAM Μολδαβία-Ουκρανία, EUMM Γεωργία, EULEX Κόσοβο), στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία παρέχοντας κάθε βοήθεια σε αυτές.

Μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό

Μεριμνά για την αξιολόγηση, επιλογή και απόσπαση μελών της Κυπριακής Αστυνομίας ως Αστυνομικών Συνδέσμων σε Κυπριακές διπλωματικές αποστολές του εξωτερικού και σε διεθνείς οργανισμούς, πρεσβείες του εξωτερικού (π.χ. Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, INTERPOL, EUROPOL, FRONTEX κ.λ.π.) και παρέχει πληροφορίες για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες