Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών


Σκοπός

Η παροχή αποτελεσματικής και αξιόπιστης συνεισφοράς στην απονομή της Δικαιοσύνης μέσω :
  • Επιστημονικής Εξέτασης Τεκμηρίων,
  • Διερεύνησης σκηνών σοβαρών εγκλημάτων και άλλων ιδιαζουσών περιπτώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση επιστημονικής μαρτυρίας,
  • Παροχής επιστημονικής μαρτυρίας ενώπιον Δικαστηρίου,
  • Διατήρησης της Διαπίστευσης και της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ινστιτούτων Δικανικής Επιστήμης (ENFSI),
  • Αντικειμενικής Μαρτυρίας ενώπιον Δικαστηρίου,
  • Επιστημονικής Υποστήριξης και οδηγιών προς τα μέλη της Αστυνομίας κατά τη διερεύνηση ενός εγκλήματος


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες