Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης


Υλικοτεχνικά Μέσα

Για να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της η Μ.Μ.Α.Δ είναι εφοδιασμένη με σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σε:

Εξοπλισμό
• Οπλισμός/Ειδικός Εξοπλισμός

• Μέσα Επικοινωνίας

• Αντιδιαδηλωτικό / Αντιοχλαγωγικό Εξοπλισμό

Οχήματα

• Ειδικό εξοπλισμένο όχημα που χρησιμοποιείται ως Προωθημένος Σταθμός Διοίκησης

• Ειδικό όχημα για Διαπραγματεύσεις σε περιπτώσεις Ομηριών και Κρίσεων

• Ειδικό όχημα για εξωτερική μετάδοση εικόνας και ήχου σε επιχειρήσεις

• Μη επανδρωμένα πτητικά μέσα(Drone) για μετάδοση εικόνας για επιχ/κούς σκοπούς

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες