Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.) - Σύσταση & Αποστολή

Μέσα στα πλαίσια εισαγωγής και εφαρμογής Στρατηγικού Σχεδίου στην Κυπριακή Αστυνομία, που αποσκοπεί στο μετασχηματισμό της Κυπριακής Αστυνομίας σε ένα ευέλικτο, σύγχρονο και ποιοτικά παραγωγικό Οργανισμό, εντάσσεται και η σύσταση του Επιτελείου Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.), το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το Μάιο του 2007. Ο ρόλος του Ε.Σ.Σ.Α.Κ. είναι ταυτόχρονα ρυθμιστικός αλλά και συντονιστικός.


Αποστολή του Ε.Σ.Σ.Α.Κ. είναι η διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων που περιλαμβάνουν τον καθορισμό του οράματος και των προτεραιοτήτων της Αστυνομίας με βάση την Κυβερνητική Πολιτική. Στα πλαίσια αυτά, το έργο του Ε.Σ.Σ.Α.Κ. επεκτείνεται στην ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου, στην παρακολούθηση της εφαρμογής του και στην αξιολόγηση του.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες