Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκστρατείες


Εκστρατείες ελέγχων εφαρμογής των προνοιών του Περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας {Ν.125(Ι)/2007} - 07/05/2014
Αρχείο Word αστ ανα 3.doc (106,07 Kb)
αστ ανα 3.doc

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου