Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Κλάδος Επιχειρήσεων - Αποστολή

Μέσα στα πλαίσια βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας της Αστυνομίας αποφασίστηκε η σύσταση του Κλάδου Επιχειρήσεων. Αποστολή του Κλάδου είναι η εκπόνηση Σχεδίων Ενεργείας για την αντιμετώπιση σοβαρών ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών, η έκδοση Διαταγών Επιχειρήσεων για γεγονότα τρέχουσας φύσης τα οποία όμως, για σκοπούς δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κρίνονται ως πολύ σημαντικά, η διαχείριση εγγράφων με υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας (Άκρως απόρρητα / Απόρρητα), καθώς επίσης η λήψη μέτρων για τη πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες