Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΟΕ) Αρχηγείου Αστυνομίας έχει αρμοδιότητα και πεδίο δράσης σε όλες τις Επαρχίες.

Ασχολείται με τη διερεύνηση ορισμένων σοβαρών και περίπλοκων υποθέσεων και την εκτέλεση αιτημάτων ξένων χωρών για παροχή νομικής συνδρομής, σε οικονομικής φύσεως αδικήματα.

Οι υποθέσεις που διερευνώνται υποβάλλονται μέσω του Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος από άλλα Αστυνομικά Τμήματα και κυβερνητικές υπηρεσίες.- Συμβουλές προς το κοινό
- Άρθρο - Απάτες μέσω διαδικτύου

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες