Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΟμιλία Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου κατά την τελετή λήξης του ακαδημαικού έτους 2017-2018 - 21/06/2018
- Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

- Αιδεσιμότατε, εκπρόσωπε του Μακαριοτάτου,

- Έντιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής,

- Έντιμε πρόεδρε και εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Kομμάτων,

- Έντιμε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

- Excellencies,

- Έντιμοι Βουλευτές,

- Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

- Κυρίες και Κύριοι,

- Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλησπέρα σας.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που παρευρίσκομαι στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και απευθύνω χαιρετισμό στην τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Σε μια τελετή, χωρίς αποφοιτήσαντες αστυνομικούς, αλλά στην παρουσία 100 δόκιμων αστυνομικών της σειράς εκπαίδευσης Αρ. 149, οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το 2017, μαζί με άλλα 168 μέλη, συμπληρώνοντας μέρος των κενών θέσεων που προέκυψαν από την εξαετή παγοποίηση των προσλήψεων.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Αστυνομία Κύπρου καλείται να διαχειριστεί τις ραγδαίες, στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μεταβολές και εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο να ανταποκριθεί στις αυξημένες και δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών, να αντιμετωπίσει τις νέες μορφές εγκληματικότητας και τη μετάλλαξη του εγκλήματος.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της μεγάλης αυτής πρόκλησης, θεωρήσαμε απόλυτα αναγκαίο να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου αλλαγών και καινοτομιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δομών και μηχανισμών του Οργανισμού μας και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στην κοινωνία. Σ’ αυτή την πορεία έχουμε ως εταίρους αστυνομικούς οργανισμούς, που θεωρούνται διεθνώς, πρότυπα στον τομέα της αστυνόμευσης και ως βάση την, πολύ σημαντική, στις μέρες μας επιστημονική τεκμηρίωση.

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και Κύριοι,
Η επιστημονική προσέγγιση σε κάθε παράμετρο και έκφανση της αστυνόμευσης, έχει υιοθετηθεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς επιβολής του Νόμου και από οργανισμούς προηγμένων στην αστυνόμευση χωρών, και είναι πλέον δεδομένη και στη δική μας Υπηρεσία.

Σ’ αυτή ακριβώς τη βάση, στηριχθήκαμε για τη μεταρρύθμιση του τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης, υιοθετώντας ένα μικτό εκπαιδευτικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένα σύστημα που δίδει έμφαση, από την μια, σε ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση, στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως υποδύσεις ρόλων και προσομοιώσεις και στη μάθηση υπό εποπτεία στο χώρο εργασίας. Και από την άλλη, ένα σύστημα που συμπεριλαμβάνει μια μορφωτική προσέγγιση στον τομέα της αστυνόμευσης, μ’ ένα εξάμηνο παρακολούθησης μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα οποία σχεδιάστηκαν για την κάλυψη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής πτυχής της αστυνόμευσης.

Ύψιστη ιστορική εξέλιξη, για τον αστυνομικό εκπαιδευτικό τομέα, λοιπόν, αποτελεί η συνομολόγηση Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση την οποία, σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών, όπως έχω ήδη αναφέρει, αλλά και των μελών που θα επιλέγονται για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου, θα πραγματοποιείται στο καταξιωμένο αυτό ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Στην επιστημονική τεκμηρίωση και σε διεθνή πρότυπα, πρακτικές και διαδικασίες εδράζονται και τα νέα κριτήρια πρόσληψης που άρχισαν να εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2017, στους δόκιμους αστυνομικούς που βρίσκονται απόψε μαζί μας. Στα παιδιά αυτά που προσλήφθηκαν με κριτήρια που διασφαλίζουν ότι επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι και ικανοί για το λειτούργημα του αστυνομικού αυτοί που από τώρα και στην προοπτική της επόμενης δεκαετίας, θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και θα αποτελέσουν το μέλλον της Αστυνομίας Κύπρου.

Σε επιστημονικά τεκμηριωμένες βάσεις στηρίχθηκε, επίσης, η θέσπιση Νομοθεσίας για τη δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με κύριο μέλημα την καταπολέμηση της Διαφθοράς στην Αστυνομία. Στην ίδια αυτή επιστημονική προσέγγιση εστιάζεται, άλλωστε, και η μελέτη για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων ανέλιξης στην Αστυνομία, η οποία θα υποβληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εντός ολίγων ημερών για έγκριση και ετοιμασία Νομοσχεδίου για να τεθεί, σύντομα, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός των κριτηρίων πρόσληψης και ανέλιξης αποτελούν τις πλέον σημαντικές συνιστώσες για την πλήρη απεξάρτηση της Αστυνομίας από το πολιτικομματικό σύστημα, το οποίο, από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει αγκυλώσεις και προβλήματα, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού, την ευημερία του προσωπικού και κατ’ επέκταση την αφοσίωσή του στην Υπηρεσία. Άλλωστε, ο πολιτικός παρεμβατισμός στο έργο, λειτουργία και οργάνωση της Αστυνομίας έχει τύχει εκτεταμένης επεξεργασίας από την ακαδημαϊκή κοινότητα και έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τροχοπέδη στις δράσεις των αστυνομικών οργανισμών.

Ως Ηγεσία του Αστυνομικού Σώματος που μεριμνά, σε στρατηγικό επίπεδο, για το άμεσο, αλλά και το απώτερο μέλλον, προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας ολόκληρου του αστυνομικού οργανισμού. Βρισκόμαστε σήμερα στο τελικό στάδιο για την προκήρυξη διαγωνισμού προσφορών για αγορά υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή, για πρώτη φορά, προγράμματος μεταρρύθμισης της Αστυνομίας.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω ότι οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες που έχουμε θέσει για καίριες μεταρρυθμίσεις της Αστυνομίας, πηγάζουν μέσα από το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος παρακολουθεί και εποπτεύει αδιάλειπτα, μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αυτή την πορεία εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω και τη στήριξη των κοινοβουλευτικών κομμάτων στις πλείστες των δράσεών μας, αφού πλέον όλοι αφουγκραζόμαστε την ανάγκη της αλλαγής.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του Νόμου που αφορά στη δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της τροποποίησης των Κανονισμών των κριτηρίων πρόσληψης. Ευελπιστώ πως η υποστήριξή τους θα συνεχίσει να υφίσταται κατά τη διαδικασία ψήφισης των Νομοσχεδίων που αφορούν στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και στα κριτήρια ανέλιξης, αλλά και στις ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλουμε για την πρόληψη και πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση και ενδυνάμωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο μας.

Αν σταθούμε ιδιαίτερα στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, έχουμε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα αναθεωρήσει τα σχέδια ενεργείας και εντατικοποιήσει την επιχειρησιακή μας δράση. Ως Αρχηγός του Αστυνομικού Σώματος σας διαβεβαιώνω ότι οι προληπτικές και κατασταλτικές προσπάθειες κατά του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστούν απερίσπαστα, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Η διεθνής εμπειρία, ωστόσο, καταδεικνύει ότι αυτού του είδους το έγκλημα μπορεί να παταχθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, όταν υπάρξει από μέρους της πολιτείας μια καθολική προσέγγιση. Μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, θεσμών, φορέων και Εξουσιών του κράτους.

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αισθάνομαι ειλικρινά την υποχρέωση να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την ενθάρρυνση, την εμπιστοσύνη και υποστήριξη που αδιαλείπτως και αφειδώς μας παρέχετε.

Ευχαριστίες οφείλω, επίσης, να απευθύνω στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το συνεχές ενδιαφέρον που επιδεικνύει για ευόδωση των προσπαθειών και κοινών μας στόχων.

Συγχαρητήρια απευθύνω στα οκτώ μέλη μας που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2017-2018 στη Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων ΤΑΕ και στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διερεύνησης Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων.

Απευθυνόμενος στους Δόκιμους Αστυνομικούς,
Σας προτρέπω να επιτελείτε πάντοτε τα καθήκοντά σας με ανιδιοτέλεια, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και αντικειμενικότητα. Χωρίς αμφιταλαντεύσεις και σκοπιμότητες, χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Να τιμάτε πάντοτε τον όρκο, τη στολή και την αποστολή που σας εμπιστεύτηκε η πολιτεία και η πατρίδα. Να συμπεριφέρεστε και να λειτουργείτε κατά τρόπο που αρμόζει σ’ ένα λειτουργό και εκπρόσωπο του Αστυνομικού Σώματος.

Αστυνομικοί, υποδείγματα ηρωισμού, ευσυνειδησίας, αφοσίωσης και αυτοθυσίας, φάροι και πυξίδα για όλους εμάς, αποτελούν ο ειδικός αστυφύλακας 5259 Γιώργος-Γρηγόρης Γεωργίου και ο αστυφύλακας 4080 Χριστόφορος Νικολάου, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά, εν ώρα καθήκοντος, στις 05 Μαΐου 2018. Νιώθω την ηθική υποχρέωση να αναφερθώ σ’ αυτούς τους δύο αστυνομικούς σ’ αυτούς που ύψωσαν το παράστημά τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος και μαζί το παράστημα ολόκληρης της Αστυνομίας. Αυτό είναι η Αστυνομία. Ο Γιώργος, ο Χριστόφορος, τα μέλη μας που έδωσαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος και ο κάθε αφανής ήρωας αστυνομικός που νυχθημερόν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, στην υπηρεσία του πολίτη και της πατρίδας, θέτοντας εαυτόν σε κίνδυνο, υπερασπιζόμενος πανανθρώπινες αρχές και αξίες. Ταπεινή μας φιλοδοξία, κυρίες και κύριοι, είναι κάποια στιγμή, στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας, η Αστυνομία Κύπρου να αποτελεί ακριβώς αυτό έναν αστυνομικό Οργανισμό που εργάζεται ακούραστα και με κάθε κόστος για την ασφάλεια, προστασία και ευημερία των πολιτών, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη τους και τη συμβολή τους στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας στον τόπο μας.

Κλείνοντας, τον χαιρετισμό μου, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση, το προσωπικό, τους εκπαιδευτές, τους επισκέπτες λέκτορες και τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι οποίοι καταβάλλουν άοκνες προσπάθειες προκειμένου η παρεχόμενη αστυνομική εκπαίδευση να είναι υψηλού ακαδημαϊκού και επαγγελματικού επιπέδου. Ο Μένανδρος τον 4ο αιώνα π.Χ. είχε πει: «Βακτηρία εστί παιδεία βίου», δηλαδή η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής. Αναβαθμίζοντας, λοιπόν, την εκπαίδευση που παρέχεται, επιτυγχάνουμε τον ύψιστο στρατηγικό μας στόχο που είναι η στο μέγιστο δυνατό βαθμό καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα της ζωής τους.

Σας ευχαριστώ.

Αρχείο Word ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 - version 6 (1).doc (64,76 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες