Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.)


- Σύσταση & Αποστολή
- Διοικητική & Επιχειρησιακή Υπαγωγή
- Ευθύνες & Αρμοδιότητες
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου