Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Κλάδος Κτηριακών Υποδομών

Ο Κλάδος Κτηριακών Υποδομών είναι αρμόδιος για την ανέγερση νέων και συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομίας. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον έγκαιρο προγραμματισμό , την παρακολούθηση αλλά και τον έλεγχο υλοποίησης των εγκεκριμένων δαπανών στον Προϋπολογισμό.

Επιπρόσθετα ο Κλάδος Κτηριακών Υποδομών έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
· Συντονισμός και παρακολούθηση εργασιών ωρομίσθιων κηπουρών και καθαριστριών Αρχηγείου Αστυνομίας.
· Προγραμματισμός και υλοποίηση των εργασιών σε εκδηλώσεις της Αστυνομίας.
· Προώθηση και παρακολούθηση των διαδικασιών ενοικίασης κτιρίων για τις ανάγκες της Αστυνομίας.
· Επιθεώρηση ιδιωτικών ή ενοικιαζόμενων κατοικιών των μελών της Αστυνομίας με σκοπό την παροχή επιδόματος ενοικίου.
· Επιθεώρηση των Αστυνομικών κτιρίων για θέματα που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
· Τήρηση, ενημέρωση αρχείου των Επιτροπών για την Υγεία και Ασφάλεια.
· Ετοιμασία και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη των επιτροπών ασφάλειας και υγείας στις Αστυνομικές Διευθύνσεις, Μονάδες, Τμήματα.
· Ετοιμασία και παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας για την Αστυνομία.
· Συνεχής ενημέρωση και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια.
· Προώθηση των εργασιών που αφορούν τη συμμόρφωση της Αστυνομίας με την νομοθεσία που αφορά την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.
· Υποβολή των ετήσιων αναφορών κατανάλωσης ενέργειας του Αρχηγείου Αστυνομίας στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.
· Ενημέρωση των μελών της Αστυνομίας για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να λαμβάνονται.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου