Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη 1460

Σκοπός της Γραμμής αυτής, το 1460, της οποίας οι κλήσεις είναι χωρίς χρέωση, είναι να μπορεί ο κάθε πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα, να ζητά βοήθεια ή πληροφορίες και να δίδει ελεύθερα και χωρίς φόβο και προκατάληψη χρήσιμες πληροφορίες στην Αστυνομία. Επίσης, μέσω της Γραμμής, ο πολίτης μπορεί να εκφράζει τα παράπονά του και να υποβάλλει καταγγελίες.

Η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη - 1460 - η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 20 Νοεμβρίου, 2002, έχει στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη γρήγορη επίλυση διαφόρων προβλημάτων και την άμεση πρόσβαση του πολίτη στην Αστυνομία.

Τα μηνύματα/πληροφορίες καταγράφονται και στις περιπτώσεις που η απάντηση σε παράπονο ή πληροφορία είναι απλή, τότε ο πολίτης έχει άμεση ανταπόκριση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα μηνύματα/πληροφορίες αξιολογούνται και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες της Αστυνομίας για τις απαραίτητες ενέργειες.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμμής αυτής, η οποία εργάζεται επί 24ωρου βάσεως, έχει μεταφερθεί από τις 18/12/2002 στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (ΚΕΜ), Αρχηγείου Αστυνομίας.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου