Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων

Το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (Κ.Ε.Μ.) Αρχηγείου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως με το σύστημα αλλαγών έχοντας υπεύθυνο σε κάθε αλλαγή Αξιωματικό Υπηρεσίας. Υπό την ευθύνη του Κ.Ε.Μ. λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, καθώς επίσης και η Γραμμή του Πολίτη (αρ. τηλ. 1460), η οποία εγκαταστάθηκε για τη βελτίωση και αναβάθμιση των σχέσεων Αστυνομίας με το κοινό.

Τα καθήκοντα του Αξιωματικού Υπηρεσίας συνοψίζονται στα εξής:

Εποπτεία του Κ.Ε.Μ.
Ανάληψη άμεσης και αποτελεσματικής ενέργειας για το χειρισμό των συμβάντων που αναφέρονται από τις Επαρχίες.
Διαβίβαση πληροφοριών στις Επαρχίες και συντονισμός ενεργειών με τον Αξιωματικό Υπηρεσίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Καταγραφή, λήψη, αποστολή / διαβίβαση στους άμεσα ενδιαφερόμενους μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ασύρματης επικοινωνίας για όλα τα συμβάντα.
Άμεση ενημέρωση της Ηγεσίας για σοβαρά εγκλήματα, επεισόδια κλπ.
Καθημερινή πρωινή ενημέρωση της Ηγεσίας για τα σπουδαιότερα συμβάντα του 24ώρου.
Το προσωπικό του Κ.Ε.Μ. ασχολείται επίσης με τη λήψη μηνυμάτων μέσω ασυρμάτου από τα περιπολικά της Τροχαίας Αρχηγείου, καθώς και άλλων Υπηρεσιών, για παροχή πληροφοριών σχετικά με ιδιοκτήτες οχημάτων, δελτίων ταυτότητας κ.λ.π.

Περαιτέρω, προβαίνει στην ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω τηλεομοιότυπου, για θέματα που αφορούν αδικήματα που εμπλέκονται αλλοδαποί.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες