Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Γενικά

Το Τμήμα Α΄, ως το καθ'ύλην αρμόδιο Τμήμα για διοικητικής φύσεως θέματα, θεωρείται ο πυρήνας της Αστυνομίας Κύπρου, ο οποίος αναντίρρητα προσδιορίζει την πολιτική και στρατηγική που θα εφαρμοστεί για τον εκάστοτε τομέα της αρμοδιότητας της Αστυνομίας, καθώς και συντελεί στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος. Η λειτουργία του Τμήματος, διέπεται από την Αστυνομική Διάταξη 1/10.

Επιγραμματικά, στο Τμήμα Α’ υπάγονται τα ακόλουθα Γραφεία:
 • Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Αρχηγό
 • Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Υπαρχηγό
 • Αρχείο
 • Αρχείο Επιχειρήσεων
 • Γραφείο Προσωπικού
 • Λογιστήριο
 • Γραφείο Οικήσεως και Ευημερίας
 • Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων
 • Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου
 • Γραφείο Τύπου
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 • Φιλαρμονική


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες