Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Αποστολή

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εφαρμόζει τη μεταναστευτική πολιτική του Κράτους, η οποία καθορίζεται κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών (φ/δι Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης). Στο πλαίσιο της αποστολής της, λειτουργεί βάσει της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας (Ο Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος – Κεφάλαιο 105, Ο Περί του Δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης και των Μελών των οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της Δημοκρατίας – Ν.7(1)/2007, Οι περί Προσφύγων Νόμοι (2000 – 2016) κ.α.), αλλά και των συναφών Ευρωπαϊκών Οδηγιών /Κανονισμών/Συστάσεων.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά