Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία


Διοίκηση

Η Μονάδα Λ&Ν.Α είναι δομημένη σε ένα πλήρες σύστημα διοίκησης, (Διοικητής, Υποδιοικητές, Κέντρο μηνυμάτων, Αρχείο, Αποθήκες, Λογιστήριο, Γραφείο Ασφαλείας, Γραφείο Επιχειρήσεων κ.α.). ο Διοικητής είναι Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, ο οποίος υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας μέσω του Βοηθού Αρχηγού Υποστήριξης και έχει τόσο την διοικητική, όσο και την επιχειρησιακή ευθύνη της Μονάδας. Η έδρα της Διοίκησης βρίσκεται στο παλαιό λιμάνι Λεμεσού.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά