Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Φροντίδα και Συντήρηση Πτητικών Μέσων

(1) Τα Πτητικά Μέσα της Μ.Α.ΕΠ. συντηρούνται βάσει των διεθνών κανονισμών συντήρησης πτητικών μέσων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστριών εταιρειών. Οι μηχανικές και οποιεσδήποτε άλλες βλάβες να αναφέρονται γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο Διοικητή της Μ.Α.ΕΠ.

(2) Να μην γίνονται οποιεσδήποτε μηχανικές επισκευές ή άλλες επιδιορθώσεις από μέλη που δεν είναι προσοντούχα.

(3) Τα Πτητικά Μέσα, εκτός αυτών που είναι καθηλωμένα στο έδαφος λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης, να είναι πάντοτε σε άριστη μηχανική κατάσταση, καθαρά και σε πλήρη ετοιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες