Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Αρμοδιότητες και Καθήκοντα

1. Επιτήρηση των Ακτών και των Χωρικών Υδάτων της Δημοκρατίας και η διενέργεια περιπολιών εντός της περιοχής του FIR Λευκωσίας, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της διακίνησης ναρκωτικών, της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας.

2. Επιτήρηση και παρακολούθηση των κύριων οδικών αρτηριών και της τροχαίας κίνησης.

3. Διενέργεια περιπολιών εντός του FIR Λευκωσίας με σκοπό τον εντοπισμό και διάσωση ζωής και περιουσίας σε περιπτώσεις θεομηνιών ή οποιωνδήποτε ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

4. Μεταφορά σοβαρά ασθενών ή σοβαρά τραυματιών σε κατάλληλο ιατρικό κέντρο στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.

5. Κατάσβεση πυρκαγιών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

6. Έρευνες για διάσωση ζωής και περιουσίας και εντοπισμό τεκμηρίων με τη χρήση δυτών.

7. Μεταφορά ή συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ξένων επισήμων ή υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών προσώπων.

8. Μεταφορά μελών της Αστυνομίας ή άλλων Κρατικών Λειτουργών σε ειδικές υπηρεσιακές αποστολές.

9. Εκτέλεση οποιωνδήποτε αποστολών που ανατίθενται από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ).

10. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που ανατίθενται από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή το Βοηθό Αρχηγό (Υ).Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες