Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων


Γενικά

Από τον Μάιο του 2008 λειτουργεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας η Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων (Δ.Δ.Υ.&Ε.). Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης είναι Ανώτερος Αξιωματικός ο οποίος διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και υπάγεται στον Βοηθό Αρχηγό Υποστήριξης.

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Υ.&Ε. φέρει και τον τίτλο του Γενικού Αποθηκάριου. Ασκεί εποπτεία και επιτήρηση των Επαρχιακών Αποθηκών, σχετικά με τις δραστηριότητες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζονται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των άμεσα προϊσταμένων τους.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες